Wie is wie?

Hebt u een vraag over ons Paastornooi? Wilt u graag een vriendschappelijke wedstrijd spelen tegen één of meerdere ploegen van onze club? Wilt u weten wie de coördinator is van de onderbouw? Wilt u graag inschrijven? Hier kan u nakijken wie wie is binnen onze club! Als u ons contacteert via mail kan u zo bovenaan uw mail “T.A.V xxx” typen zodat uw vraag sneller bij de juiste persoon komt!

mailadres: info@svsintjozef.be

Algemeen bestuur

Karl Van Laer: Voorzitter
Dirk Hendrickx: Ondervoorzitter
Robert Crets: Penningmeester
Leslie Pauwels: Events
Rudy Hendrickx: Administratie
Wim Van Acker: Secretraris/GC
Vincent Pougnaud: Media/Referee Ambassador/Adjunct secrataris/GC
Frank Lavaerts: Adjunct penningmeester

Jeugd/vrouwenbestuur

Frederik Van Den Berghe: Voorzitter jeugd/vrouwenbestuur/ Coördinator onderbouw +U13
Wim Van Acker: Coördinator bovenbouw +U13
Vincent Pougnaud: Tornooiverantwoordelijke
Maarten Mattle: Lid jeugd- en vrouwenbestuur
Nathalie Van Gestelen: Lid jeugd- en vrouwenbestuur
Leentje Hanegraef: Lid jeugd- en vrouwenbestuur
Katrien Bossuyt: Lid jeugd- en vrouwenbestuur